Testprocedure
Een test volgens de Rockwellmethode gebeurt als volgt: eerst wordt er op het testmonster een “indenter” geplaatst, dit is een stalen bolletje of een kegelvormige naald met een diamanten tip. Op de indenter wordt dan een voorlast van 10 kg aangebracht, die bedoeld is om de invloed van lokale kleine oneffenheden aan het oppervlak van het materiaal op te heffen en om de indenter op zijn plaats te houden.

De penetratie van de voorlast bepaalt het nulpunt van de meting. Daarna wordt de eigenlijke testlast (meestal 60, 100 of 150 kg) op de indenter aangebracht. Nadat de testlast weer is weggenomen, maar nog met de voorlast aanwezig, leest men de Rockwellhardheid af op de juiste hardheidsschaal; die is afhankelijk de keuze van de indenter en van de testlast.

Waarom hardheid van de staalsoort belangrijk is

Het snijvlak van een Hattori Hanzō mes bestaat uit japans V10 staal.

Een superieure staalsoort met een hardheid van ±62 HRC. Het staal voor onze messen moet de juiste hardheid bezitten om hard, en dus lang scherp, maar niet broos te zijn, waardoor het te gemakkelijk zou kunnen afbrokkelen bij contact met harde materialen. Het snijden in harde materialen wordt te allen tijde afgeraden omdat dit kan resulteren in beschadiging van het snijvlak.

De Rockwell hardheid (HRC) is een maat voor de hardheid van materialen, bepaald volgens de Rockwell hardheidstest. In die test wordt hardheid geïnterpreteerd als “weerstand tegen plaatselijke penetratie”. De test bepaalt de nettodiepte waarop een penetrator in het materiaal is doorgedrongen nadat er een standaardlast op aangebracht is.

De Rockwell hardheid is genoemd naar de uitvinders van de testmethode, de Amerikanen Hugh M. Rockwell en Stanley P. Rockwell, die er in 1919 een octrooi voor verkregen.

Rockwell hardheid schalen
De hardheid volgens Rockwell wordt uitgedrukt door een getal (zonder eenheid), afgelezen op een bepaalde schaal. Er zijn verschillende schalen (A…V), voor verschillende soorten materialen en verschillende testomstandigheden. De C-schaal bijvoorbeeld is een veel gebruikte schaal voor harde staalsoorten. Andere veel gebruikte schalen zijn R en M. Hoe hoger het getal op een bepaalde schaal, hoe harder het materiaal. De Rockwell hardheid wordt geschreven als bv. 65 HRC (65 op de Hardness Rockwell C-schaal).